Duurzaamheid

De Cultuurdienst – CIRCA wil inzetten op de integratie van transitie en ecologie binnen haar werking en sloot zich daarom aan bij Green Track.

Wat?

Green Track is een transitienetwerk voor de Gentse kunstensector met de steun van stad Gent, het Gents Klimaatverbond en Jonge Sla (VTi/Ecolife). Het netwerk wil de Gentse kunstensector duurzamer en ecologischer maken. Daarom hebben verschillende spelers uit de sector het Green Track-charter ondertekend om op ecologisch gebied samen te werken en kennis met elkaar uit te wisselen.

Maatschappelijke activering

Tijdens de projecten van de Cultuurdienst – CIRCA wordt het belang van ecologie geïntegreerd om mensen kennis te laten maken met dit thema. Er worden projecten en workshops georganiseerd vanuit dit gedachtengoed. Circa sensibiliseert en wil mensen vaardigheden aanleren of mogelijkheden aanbieden hoe ze kunnen omgaan met onze veranderende wereld.

De Cultuurdienst – CIRCA organiseert veel van haar projecten op locatie. Er wordt dan ook actief ingezet op het zo klein mogelijk houden van de ecologische voetafdruk tijdens de evenementen of projecten op locatie.

De werknemers van de Cultuurdienst – CIRCA zijn allemaal geëngageerd en staan positief tegenover ecologische verandering en een meer duurzame praktijk.

Communicatie

De Cultuurdienst – CIRCA zet heel sterk in op het verminderen van de papierstapel, dit gaat over het dagdagelijkse gebruik van papier, er wordt enkel geprint wanneer nodig, maar ook voor de flyers en algemene communicatie van de projecten wordt daar rekening mee gehouden.
Er blijven zelden nog flyers of affiches liggen en er wordt voor een aantal projecten enkel digitaal gecommuniceerd.

Voor het drukwerk wordt samengewerkt met drukkers die zelf investeren in ecologisch verantwoord papier, inkt , infrastructuur,…

Locatie

De Cultuurdienst – CIRCA werkt vaak op locatie en is dus ook afhankelijk van die locaties.

De locatie wordt gekozen in functie van het concept, partners en bezoekers.

Indien de locatie minder goed toegankelijk is met het openbaar vervoer wordt actief gezocht naar alternatieven zoals: de fiets ( bvb. het fietsen aangenamer maken door er een geluidsinstallatie ), Carpoolen (www.eventpool.be ), stimuleren gebruik openbaar vervoer etc…

Materialen

De productionele medewerkers zetten in op een goede voorbereiding per evenement. Er wordt nagedacht over materialen en er wordt zoveel mogelijk materiaal gerecupereerd.

Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van materialen met een eco – label.

Het magazijn wordt niet verwarmd, ook niet in de winter.

Licht en geluid

Er wordt elk jaar meer overgeschakeld op LED-verlichting, maar nog niet alle verlichting is LED.

Bar & catering

Ook voor de dranken en de catering tijdens de projecten wordt volop ingezet op het gebruik van ecologische verantwoord en duurzame producten.

Sinds 2013 werken we voor al onze dranken met herbruikbare bekers, dit vermindert aanzienlijk de afvalberg.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale en ecologische producten. Daarvoor wordt o.a. samengewerkt met Biofresh.