Over

Vanaf 1 januari 2015 bundelen de Dienst Cultuurparticipatie, de cultuurcel van de departementsstaf en het Cultuurcentrum Circa de krachten in één nieuwe Cultuurdienst.

Bij deze dienst kunt u terecht voor info en advies over de organisatie van culturele activiteiten en alles wat daarbij komt kijken:

Daarnaast zal de dienst de komende jaren nog meer inzetten op kindvriendelijkheid, diversiteit, muziek en cultuur op straat.

De Cultuurdienst gelooft in de kracht van cultuur maken en smaken en wil bijdragen om dit mogelijk te maken voor alle Gentenaars.

De Cultuurdienst faciliteert daarvoor initiatieven uit de brede cultuursector die daartoe bijdragen en ontwikkelt zelf ook complementair tal van projecten.

Het team van de Cultuurdienst bestaat uit een 20tal betrokken medewerkers die open en constructief luisteren, inspirerende trends en innovatieve ontwikkelingen detecteren, maatschappelijke uitdagingen en noden opsporen, expertise opbouwen en kennis delen, kortom alles wat relevant kan zijn voor de uitbouw van een alert en gedragen stedelijk cultuurbeleid.

Het brede en diverse culturele veld (kunsten, erfgoed, participatieve en gemeenschapsvormende initiatieven) kan voor verschillende vormen van ondersteuning bij de Cultuurdienst terecht.

Projectmatige of structurele subsidiering, logistieke en infrastructurele steun, advies, intermediaire platformwerking, overleg, en kennis- en expertisedeling.

De dienst realiseert onder het label Circa zelf ook, of in co-productie met relevante partners, culturele projecten die wat betreft methodiek, inhoud, doelpubliek, samenwerkingsverbanden en aanpak steeds vernieuwend en experimenteel zijn.

De nadruk ligt zowel op creatie en innovatie door professionele én amateurkunstenaars, als op participatie van zoveel mogelijk Gentenaars en bezoekers.

Toeleiding van doelgroepen en educatie genieten extra aandacht: ze sluiten aan bij de verwachte demografische evolutie in onze stad. Cultuur is dan ook een onontbeerlijke schakel in de opbouw van een open, warme stad.